top of page

Inscriere AFM

Datele de identificare a solicitantului

Sistemul de panouri fotovoltaice se va monta
Exista coproprietari la imobilul declarat in cererea de finantare?

Date privind imobilul constructie la care se va implementa proiectul

In cazul in care  este selectata  optiunea  NU, se  va completa  formularul de  mai  jos:

Adresa completa a imobilului constructie la care se implementeaza proiectul:

bottom of page