top of page

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Actualizat in data de 14.12.2021

ROMSIR IMPEX SRL (denumită în continuare „Romsir”, „Operatorul”, „Noi”) respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal al fiecărei persoane și a adoptat prezenta Politică de Confidențialitate pentru a vă prezenta într-o manieră transparentă modul în care colectează, utilizează și dispune de informațiile aflate în legătură directă sau indirectă cu dumneavoastră ca individ, precum și drepturile pe care le aveți cu privire la aceste activități.

În prelucrarea datelor cu caracter personal, Romsir acționează în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”), ale Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE  ( în continuare „Legea nr. 190/2018”), precum și a oricăror alte prevederi aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Entitatea care vă prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul prezentei pagini web este ROMSIR IMPEX SRL, o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Balș, Str. Nufărului, Bloc 50, Scara 1, Apartament 3, Județ Olt, având CUI 6218870 și fiind înregistrată la registrul comerțului sub nr. J28/843/1994. Prin urmare, Romsir este operatorul de date cu caracter personal, din punct de vedere al Regulamentului, având toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție prezentul document, iar pentru a avea o înțelegere completă asupra modului în care Romsir prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul prezentei pagini web, vă rugăm să consultați si Politica de cookies [LB1]  a site-ului www.casaverde2021.ro .

Din cuprinsul prezentului document veți putea afla detalii cu privire la următoarele aspecte ce privesc prelucrarea datelor:

 1. Tipurile și categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 2. Modul și locul prelucrării datelor cu caracter personal

 3. Scopurile pentru care prelucrăm datele cu caracter personal și temeiul legal al prelucrării

 4. Dezvăluirea/ transferul datelor cu caracter personal

 5. Transferul către autorități sau instituții publice

 

 1. Ce transferuri de date efectuăm în afara SEE sau în afara UE

 2. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 3. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor și cum vă puteți exercita aceste drepturi

 4. Informații suplimentare

 5. Cererile „Nu urmăriți”

 6. Modificări ale prezentei politici de confidențialitate 

 7. Definiții și referințe juridice

 8. Cookies

 9. Domeniu de aplicare

 10. Care sunt datele noastre de contact

 

 1. Tipurile și categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Romsir prelucrează următoarele categorii și tipuri de date cu caracter personal:

 

 1. Date privind Clienții Romsir („Date cu caracter personal relevante”)

 • Date de identitate- nume şi prenume, numărul şi seria actului de identitate, valabilitatea actului de identitate, codul numeric personal, semnătura.

 • Date de contact: adresa completă a solicitantului (strada, număr, bloc, scară, număr carte funciara, număr topo, localitatea -oraș/municipiu/comună, sat, județul/sectorul), număr telefon fix, număr telefon mobil, număr fax, adresa e-mail, adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul (strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, număr carte funciara, număr cadastral şi număr topo, localitatea - oraș/municipiu/comună, sat) număr de telefon, adresă de email.

 • Date bancare și financiare: debitul/creditul fiscal, sarcinile si/sau notările asupra imobilului, orice alte date personale ale terților care beneficiază de anumite drepturi care afectează dreptul de proprietate al solicitantului, puterea instalata, absorbita și evoluția acesteia, puterea prevăzuta a fi consumata și evoluția acesteia, suma solicitată prin cererea de finanțare, valoarea contribuției proprii, puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat.

 • Datele cu caracter personal ale împuternicitului Clientului: nume si prenume, adresă, serie și număr act de identitate, CNP, copia CI, semnătura;

 • Date electronice de identificare. Atunci când accesați site-ul nostru, Noi vom prelucra adresa dumneavoastră IP, ora vizitei dumneavoastră și locul de unde ați accesat site-ul.[LB2] 

 1. Date privind vizitatorii paginii web www.romsir.ro

Atunci când accesați site-ul nostru, Noi vom prelucra adresa dumneavoastră IP, ora vizitei dumneavoastră și locul de unde ați accesat site-ul.

 1. Date privind vizitatorii sediului/ punctelor de lucru al Romsir

Dacă efectuați o vizită la sediul nostru ori unul dintre punctele de lucru, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv: numele, prenumele, dar și imaginea dumneavoastră, în scopul protejării spațiului în care ne desfășurăm activitatea, a bunurilor noastre, dar și a personalului ce face parte din echipa noastră;[LB3] 

 

 1. Modul și locul prelucrării datelor cu caracter personal

Romsir respectă dreptul dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal, depunând în acest sens toate eforturile necesare și luând toate măsurile tehnice și administrative rezonabile, astfel încât să asigure confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Confidențialitatea și securitatea informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt prioritare pentru noi. Romsir nu dezvăluie informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil (cu excepția situațiilor indicate la punctele 4 și 5 ale prezentului document).

Din păcate, nicio transmisie de date efectuată online nu poate fi garantată ca fiind 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a va proteja datele cu caracter personal, Romsir nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi, către și de la serviciile noastre online.

În momentul în care noi primim informațiile transmise de dumneavoastră însă, vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația în vigoare aplicabilă.

În acest sens am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice sau în format tipărit.

În ceea ce privește securitatea electronică, operațiunile de prelucrare a datelor, inclusiv păstrarea acestora se realizează prin intermediul unor sisteme care asigură securitatea prelucrării, iar operațiunile sunt efectuate de persoane competente, care au fost informate și instruite cu privire la obligațiile privind confidențialitatea datelor cu care iau contact.

Datele sunt prelucrate la sediile Operatorului și în orice alt loc în care sunt localizate părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferarea datelor utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie.

 

 1. Scopurile pentru care prelucrăm datele cu caracter personal și temeiul legal al prelucrării

Prelucrăm datele colectate de la dumneavoastră pentru realizarea următoarelor scopuri:

 • Îmbunătățirea conținutului informativ al paginii noastre de internet

Dacă vizitați pagina web www.casaverde2021.ro , vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv adresa de IP, data și ora accesării, în scopul monitorizării traficului și pentru a îmbunătăți conținutul informativ al paginii noastre de internet;

Temeiul legal al acestei prelucrări de date cu caracter personal este interesul nostru legitim de a asigura securitate paginii noastre web, precum și buna funcționare a acestei pagini (art. 6 alin. (1) lit. f din Regulament).

 • Protejarea sediului nostru, a bunurilor noastre și a personalului Romsir

Dacă efectuați o vizită la sediul nostru ori unul dintre punctele de lucru, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv: numele, prenumele, dar și imaginea dumneavoastră[LB4] , în scopul protejării spațiului în care ne desfășurăm activitatea, a bunurilor noastre, dar și a personalului ce face parte din echipa noastră;

Temeiul legal al acestei prelucrări de date cu caracter personal este: interesul nostru legitim de a asigura securitatea bunurilor noastre, precum și siguranța personalului (art. 6 alin. (1) lit. f din Regulament)

 • Executarea contractelor încheiate cu dumneavoastră, Clientul

În situația în care aveți calitatea de client, întrucât ați încheiat un contract de prestări servicii cu Romsir, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal indicate la secțiunea 1 al prezentului document, în scopul executării contractului încheiat cu dumneavoastră, precum și în vederea respectării obligațiilor impuse în sarcina noastră de prevederile legale aplicabile.

Temeiul legal al acestei prelucrări de date cu caracter personal este: executarea contractului de prestări servicii la care dumneavoastră- Clientul, sunteți parte (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulament).

 • Pentru realizarea intereselor noastre legitime

De asemenea, vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul satisfacerii unor interese legitime pe care le avem, respectiv:

 1. exercitarea și apărarea drepturilor noastre, inclusiv în fața autorităților sau instituțiilor publice;

 2. evaluarea și îmbunătățirea serviciilor noastre.

Temeiul legal al acestei prelucrări de date cu caracter personal este: interesul legitim (art. 6 alin. (1) lit. f din Regulament).

 

 1. Dezvăluirea/ transferul datelor cu caracter personal

În executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, Romsir depune toate diligențele și eforturile pentru a-și executa obligațiile asumate, și pentru ca dumneavoastră proiectul dumneavoastră să aibă cât mai multe șanse pentru a fi aprobat. În acest sens, Romsir transferă datele dumneavoastră cu caracter personal indicate la secțiunea 1 al prezentului document către următoarele societăți autorizate ( „Societățile autorizate”):

 • EVANESSE DESIGN SRL, societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, Sectorul 5, Str. BÂRCA, Nr. 19, CAMERA 2, Bloc M7, Scara 1, Etaj 7, Apartament 29, având CUI 31456873 și fiind înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/4427/2013;

 • MULTIPREST SERVICE SRL, societate cu răspundere limitată, cu sediul în Balș, Str. N. Bălcescu, Bloc 24, Scara B, Etaj 4, Apartament 22, Jud. Olt, având CUI 6573783 și fiind înregistrată la registrul comerțului sub nr. J28/1262/1994;

 • COENERGIA ALTERNATIVA SRL, Bals, Str. NICOLAE TITULESCU, Nr. 15, biroul nr. 2, Jud. Olt, societate cu răspundere limitată, cu sediul în Balș, Str. Nicolae Titulescu, Nr. 15, biroul nr. 2, Jud. Olt, având CUI 6573783 și fiind înregistrată la registrul comerțului sub nr. J28/1262/1994.[LB5] 

 

Aceste societăți vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal indicate la secțiunea 1 al prezentului document, în calitatea de operatori, numai pentru realizarea următorului scop ( „Scopul Aprobat” ):

 • Încărcarea documentelor în programul informatic deținut de autoritățile și instituțiile publice competente să desfășoare programele de finanțare pentru care dumneavoastră ați încheiat cu contractul de prestări servicii cu Romsir;

 • Întocmirea documentației necesare pentru programele de finanțare pentru care dumneavoastră ați încheiat cu contractul de prestări servicii cu Romsir și transmiterea acesteia către autoritățile și instituțiile publice competente.[LB6] 

 

PRECIZĂM CĂ TRANSFERUL CĂTRE ȘI PRELUCRAREA DE CĂTRE ENTITĂȚILE MAI SUS INDICATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL INDICATE LA SECȚIUNEA 1, SE VA REALIZA NUMAI CU CONSIMȚĂMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ EXPRES ȘI PREALABIL.

 

Vă puteți retrage consimțământul prin trimiterea unui email către Romsir la datale de contact indicate la secțiunea 14 al prezentului document.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare legală și conformă cu prevederile aplicabile.

Ori de câte ori transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți, luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acest transfer se realizează în baza unuia dintre temeiurile legale impuse de art. 6 alin. (1) din Regulament.

 

 1. Transferul către autorități sau instituții publice

Ori de câte ori avem obligația legală de a transfera datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, unei instituții sau autorități publice, ne vom îndeplini această obligație și vom transfera datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și cu privire la care există o prevedere legală, ce impune transferul.

De asemenea, există situații nefericite în care unii dintre clienții și furnizorii noștri de servicii nu au un comportament de bună-credință (în conformitate cu legea) și acționează cu intenția de a ne prejudicia. În aceste situații, vom transfera date cu caracter personal organelor de urmărire penală și instituțiilor/ autorităților competente nu numai în baza obligației legale ce ne revine, ci și în baza interesului nostru de a preveni daunele, pentru a ne pune în executare creanțele și pentru a combate pretențiile nejustificate.

 

 1. Ce transferuri de date efectuăm în afara SEE sau în afara UE

Romsir nu dezvăluie și nu transferă datele cu caracter personal pe care le colectează de la dumneavoastră către state terțe din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

În situația în care, în viitor vor exista circumstanțe care vor impune transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara UE sau SEE, Romsir vă va informa cu privire la acest transfer și va lua toate măsurile de protecție impuse de Regulament astfel încât să fie asigurată securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

De regulă, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata de timp necesară pentru satisfacerea scopului pentru care acestea au fost colectate.

Odată îndeplinit scopul prelucrării, vom proceda la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care prevederi legale impun stocarea anumitor categorii de date cu caracter personal, situație în care vom stoca acele date cu caracter personal, pe durata de timp impusă de prevederile legale aplicabile.

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor și cum vă puteți exercita aceste drepturi

În conformitate cu prevederile Regulamentului aveți, în calitate de persoană vizată, următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la date

În conformitate cu acest drept puteți obține din partea noastră o confirmare a prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și accesul la datele respective. Totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate nouă și care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră, avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

 1. Dreptul la rectificarea și actualizarea datelor

Potrivit acestui drept puteți obține rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt greșite sau inexacte, precum și completarea datelor cu caracter personal, în situația în care sunt incomplete;

 1. Dreptul la ștergerea datelor

Potrivit acestui drept, ne puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele respective, atunci când:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 2. vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 3. vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române.

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării

Conform acestui drept, prevăzut de art. 18 din Regulament, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite situații, prevăzute de Regulament;

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Potrivit acestui drept puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;

 1. Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

 1. Drepturi privitoare la profilare și decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

În temeiul acestui drept vă puteți opune profilării, precum și luării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

 1. Dreptul de a formula plângere

În baza art. 77 din Regulament, aveți dreptul de a formula o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu serealizează în conformitate cu prevederile Regulamentului;

 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul

În situația în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului, vă puteți retrage consimțimântul cu privire la prelucrare, în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de noi, pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

Cum vă exercitați aceste drepturiOrice solicitare de exercitare a drepturilor mai sus indicate va putea fi trimisă  către Romsir prin utilizarea  datelor de contact furnizate în acest document la secțiunea - „Care sunt datele noastre de contact”.  

 1. Informații suplimentare
  Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal de către Romsir, pot fi solicitate,  în orice moment, în scris, prin utilizarea datelor de contact indicate la secțiunea Care sunt datele noastre de contact

 

 1. Cererile „Nu urmăriți”


Prezenta pagină web nu acceptă solicitări de tipul  „Nu urmăriți”.
Pentru a determina  modul în care terțe părți  soluționează cererile  de tipul „Nu urmăriți”, citiți politicile de confidențialitate ale acestor terțe părți.

 

 1. Modificări ale prezentei Politici de confidențialitate 


Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale. Te vom informa cu privire la orice modificări semnificative, cum ar fi modificări de scop sau noi scopuri de prelucrare.

 1. Definiții și referințe juridice

  1. „Date cu caracter personal ” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;

  2. „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

  3. „Operator”  înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

  4. „Persoana vizată”  înseamnă persoana fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Pentru definiția extensivă a acestor termeni, precum și a altor termeni specifici domeniului protecției datelor, vă rugăm să consultați Regulamentul.

 1. Cookies

Folosirea cookie-urilor este un standard pentru cele mai multe site-uri pe care le vizitați. Majoritatea browser-lor sunt setate să accepte cookie-uri. Romsir, asemeni celorlalte site-uri utilizează cookie-uri pentru buna funcționare a site-ului și pentru a vă oferi o experiență personalizată. Pentru tipurile de cookies pe care website-ul www.romsir.ro le utilizează, precum și pentru detalii privind modul în care le puteți gestiona vă rugăm să consultați Politica de cookies.[LB7] 

Este important să rețineți că, ori de câte ori dezvăluiți în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online, pe forumurile online, programul de e-mail, grupurile de discuții, serviciile de chat, sau alte asemenea, informația dezvăluită de dumneavoastră poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate. Deși, facem tot posibilul să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vă putem asigura sau garanta securitatea oricărui tip de informație pe care ni-l transmiteți, astfel încât transmiterea informației într-un mediu inadecvat se face pe propriul dumneavoastră risc. Trebuie să înțelegeți, de asemenea, că sunteți unicul responsabil pentru menținerea secretului informațiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care le-ați dobândit ca urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.

 

 1. Domeniu de aplicare

Prevederile prezentei Politici de confidențialitate se aplică prelucrării datelorr cu caracter personal efectuate prin intermediul prezentei pagini web, precum şi prelucrării ce implică datele cu caracter personal indicate la secțiunea 1 pentru realizarea Scopului Aprobat indicat la secțiunea 4 a prezentului document.

 

 1. Care sunt datele noastre de contact

Pentru orice solicitări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne puteți contacta, după cum urmează:

 • La adresa: Str. N. Titulescu, Nr. 15,Bals, Olt, 235100, Romania;

 • Telefonic: 037-123.12.42;

 • Email: office@romsir.ro .

 [LB1]Vă rugăm să inserați hyperlink care să ducă direct la Politica de cookies.

 [LB2]Se va insera legătura cu documentul privind obținerea consimțământului (hyperlink cu bifa de consimțământ, după cum a fost indicat în comentarii).

 [LB3]Aceste date sunt prelucrare numai în situația în care spațiile Romsir sunt supravegheate video.

 [LB4]Aceste date sunt prelucrare numai în situația în care spațiile Romsir sunt supravegheate video.

 [LB5]Se va insera legătura cu documentul privind obținerea consimțământului (hyperlink cu bifa de consimțământ, după cum a fost indicat în comentarii).

 [LB6]Se va insera legătura (hyperlink cu bifa de consimțământ, după cum a fost indicat în comentarii)

 [LB7]Vă rugăm să inserați hyperlink care să ducă direct la Politica de cookies.

bottom of page